Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacak. 11. Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek üzere atılacak adımlara geniş yer verildi. İşte 10 maddede iş dünyasına kolaylık rehberi:

Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

1 Özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacak. Kamu idareleri ile yatırımcılar arasında çıkan yatırım uyuşmazlıklarını karara bağlayacak “yatırım ombudsmanlığı” sistemi oluşturulacak.

Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

2 İlgili bakanlıklarda yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, yatırımcı taleplerini değerlendirecek ve çözüm önerileri geliştirecek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak “Yatırım Koordinasyon Birimleri” oluşturulacak.

Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

3 Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma süreleri ilgili idare tarafından önceden belirlenecek ve ilan edilecek. Öngörülen süreden sapma olması halinde belirlenen yeni süre gerekçesiyle birlikte yatırımcıya bildirilecek.

Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

4 İş ve yatırım ortamını etkileyen bürokratik süreçler basitleştirilecek, mevzuat düzenlemelerinin etkinliği ve öngörülebilirliği artırılacak ve yatırım süreçlerini etkileyen maliyetler azaltılacak.

Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

5 İş ve yatırım ortamına ilişkin hukuki süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla adalet hizmetlerinde ihtisaslaşma sağlanacak, basit yargılama usulünün uygulanma alanı genişletilecek. Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda ihtisas mahkemeleri kurulacak, ticari, fikri ve sınai haklara ilişkin davaların il merkezlerindeki ihtisas mahkemelerinde görülebilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

6 Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu bulunan yerler olmak üzere yaygınlaştırılacak, sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak, icra-iflas süreçlerindeki hata payı azaltılacak, haczedilen malın gerçek değerinde satılmasını sağlayacak prosedürler oluşturulacak, lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilmesi ve tasfiye usulünün yeniden düzenlenmesiyle yediemin müessesesi ıslah edilecek.

Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

Esnek teşvik sistemi 
7 Teşvik ve destek programlarının etkinliğinin ölçülmesi, mevzuatın sadeleştirilmesi, teşvik ve destek uygulamalarında öncelikli sektör ve alanlara göre tasarımların yapılması sağlanacak. Mevcut yatırım teşvik sisteminde yatırımcıya sunulan sabit teşvik paketleri yerine yatırımcının ihtiyaç duyduğu destekten yararlanabileceği esnek bir sistem hayata geçirilecek.

Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

8 Proje bazlı teşvik sisteminde Türkiye’ye ilk defa gelen, stratejik ürünlerin üretimini amaçlayan, küresel değer zincirine entegrasyon sağlayan, teknolojik seviyeyi ve ihracat kapasitesini artıran yatırımlara öncelik verilmesi sağlanacak.

Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

9 Fikri mülkiyet mevzuatı geliştirilecek ve uygulama güçlendirilecek.

10 Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlarda rakip ülkelere göre konumunu ve gelişim alanlarını belirlemek için yatırım yeri seçim simülasyonu yapılacak. Yatırım ve işletme dönemlerine ilişkin izin, onay ve lisans süreçlerini içerecek ve yatırımcıya rehber olacak şekilde sektörel yatırım yol haritaları hazırlanacak.

Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli sektörlerde desteklenecek ürünler stratejik öncelik, teknolojik gelişmişlik seviyesi, gelecek potansiyeli, teknolojik gelişime etki seviyesi, cari açığa etkisi, teknik yeterlilik ve yetkinlik, yerli üretim kriterleri çerçevesinde belirlenerek ilan edilecek.

Son dakika: Esnek sistem geliyor! Hukuki düzenleme yapılacak

Yüksek teknoloji içeren ürünlerin Türkiye’de üretilmesine ilişkin uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına yönelik teşvik programları uygulanacak. Yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren ve büyüme potansiyeli yüksek olan yerli şirketlerin uluslararası yatırımcılarla eşleştirilmesi sağlanarak bu şirketlerin teknoloji transferine dayalı yatırımları desteklenecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir