Bakan Lütfi Elvan, Merkez Bankası’nın ‘bağımsızlığını’ ilan etti!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, piyasa çevrelerinin bağımsız karar alamaması nedeniyle eleştirdiği Merkez Bankası’yla ilgili açıklama yaparak, “Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası’na aittir” dedi.

Bakan Lütfi Elvan, Merkez Bankası’nın ‘bağımsızlığını’ ilan etti!

Berat Albayrak’ın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan Lütfi Elvan, son dönemde hükümetin baskısı nedeniyle piyasa çevreleri tarafından bağımsızlığı tartışılan Merkez Bankası’yla (MB) ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamasını Twitter hesabından paylaşan ve MB’nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu ifade eden Lütfi Elvan, “Bu amaç doğrultusunda fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası’na aittir” dedi.

Elvan ayrıca, “MB’nin 19 Kasım’da net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sadece bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan ettiğini” kaydederek, başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracaklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

‘ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK’ MESAJI

“Ekonomi politikalarının temel amacı toplumsal refahın artırılmasıdır. Toplumsal refah artışı istihdam artışı, adil gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyümeyi içermektedir. Bunların ön koşulu da makroekonomik istikrardır.

Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası’na aittir. Hiç şüphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışına katkıda bulunmaktadır. Bu, hem ülkemizdeki hem de uluslararası deneyimlerin gösterdiği, genel kabul gören bir durumdur.

Merkez Bankası 19 Kasım’da net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti.

Merkez Bankası’nın parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, diğer bir ifadeyle para politikası duruşunun finansal piyasalara ne ölçüde yansıdığı, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir. Bu nedenle, kredi ve mevduat piyasalarının rekabetçi bir yapıda işlemesi ve aracılık maliyetlerinin gözetilmesi önemli bir husustur. Bu çerçevede, aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içerisinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artısı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sağlanması önemli bir önkoşuldur. Bu kapsamda, atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı şekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız.

Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız.

Fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi ve kamu ücret ve fiyatlamalarının enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmesi, enflasyon beklentilerinin hedeflere hızla yakınsamasında kritik rol oynayacaktır. Bu amaçla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde olacağız.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir